Tot een jaar of 40 geleden was er in het weiland veel variatie. Hele velden met boterbloemen, pinksterbloemen en koekoeksbloemen waren zo gewoon dat het niet opviel.


Door het steeds intensievere gebruik van het grasland moesten kruiden uitwijken naar de minder intensief gebruikte slootkanten.

Door natuurvriendelijk slootkantenbeheer (geen bemesting en minder intensief bewerkt) krijgen specifieke plantensoorten weer een kans zich te ontwikkelen.
Ook de sloten zelf profiteren  hiervan, ze zijn schoner en daardoor krijgen de planten weer meer kansen.

Ook bieden de oevers en sloten een geschikt leefmilieu voor insecten, vissen, amfibieën, vogels en zoogdieren.

Een lage plant met opvallende blauwe bloemen van natte slootkanten.

Het vergeet- mij- nietje is een algemene, overblijvende soort langs waterkanten en moerassige plaatsen.

Familie: Ruwbladigen
Hoogte: 0.15- 0.45
Bloeitijd: mei- augustus, soms tot in de herfst

Een ijle plant met veel trossen fijne, witte bloemen. De bladeren staan in kransen van vier.
Ze is een van eerste kruiden die reageert op zorgvuldig beheer, waarbij de kant wordt gespaard van bemesting en ruw schonen.

Familie: Walstrofamilie
Hoogte: 0.15- 0.60
Bloeitijd: mei- september

Moerasrolklaver

Moerasrolklaver

Een lage, hangende plant met opvallende goudgele bloemen van vochtige, niet te voedselrijke plaatsen.
De bloemen staan in een "bol"van 5 tot 15 bijeen.
De knoppen zijn vaak rood aangelopen.

Familie: Vlinderbloemenfamilie
Hoogte: 0.30- 1.0
Bloeitijd: juni- augustus

Egelboterbloem

Egelboterbloem


Een ijle boterbloem met lichtgele bloemen met vijf bloemblaadjes.
De bladeren zijn langwerpig, glad en spits.
De egelboterbloem geldt als een indicator van zorgvuldig beheer van de slootkanten.

Familie: Ranonkelfamilie
Hoogte: 0.10- 0.45
Bloeitijd: mei- juli

Echte koekoeksbloem

Echte koekoeksbloem

Een opvallende plant met roze bloemen van vochtige, matig voedselrijke hooilanden en slootkanten.
Aanwezigheid wijst op een zeer zorgvuldig beheer wat betreft bemesting en vertrapping. Zij wordt gezien als een van de meest kenmerkende soort voor het agrarisch natuurbeheer.

Familie: Anjerfamilie
Hoogte: 0.30- 0.70
Bloeitijd: mei- juni

Kale jonker

Kale jonker

Een hoge distel met diep- roodpaarse bloemen van vochtige, niet al te voedselrijke plaatsen. De bloemen staan op korte steeltjes en daardoor in dichte kluwens. De plant is vaak rood aangelopen. Gevoelig voor bemesting en geldt als indicator van zorgvuldig slootkantbeheer.

Familie: Composietenfamilie
Hoogte: 0.60- 1.50
Bloeitijd: juni- september

Watermunt

Watermunt

Een lage, meestal halfklimmende plant met lichtpaarse bloemen in een bolvormige bloeiwijze aan het eind van de stengel.
De plant verspreidt een sterke pepermuntgeur die goed te ruiken is door het blad fijn te wrijven.

Familie: Lipbloemenfamilie
Hoogte: 0.30- 0.90
Bloeitijd: juli- herfst

Zwanenbloem

Zwanenbloem

Hoge overblijvende zomerbloeier met een forse bloemstengel waarop een schermvormige roze bloem staat. De rechtopstaande, langwerpige en driekantige bladeren vertonen een kurkentrekker vormige draaiing.

Familie: Zwanenbloemfamilie
Hoogte: 0.30- 1.50
Bloeitijd: juni- september

Vogelwikke

Vogelwikke

Een klimmende plant met rijk bloeiende bloemtrossen van weinig bemeste slootkanten. De blauw- paarse bloemen staan op rechtopstaande stelen.
Het blad bestaat uit acht tot twaalf paar langwerpige blaadjes die tegenover elkaar staan.

Familie: Vlinderbloemenfamilie
Hoogte: 0.30- 2.0
Bloeitijd: juni- september

Blauw glidkruid

Blauw glidkruid

Een halfhoge, rechtopstaande plant met paars- blauwe bloemen. De bloemen staan in paren van twee boven de bovenste bladeren en zijn beiden naar dezelfde kant gericht.

Familie: Lipbloemenfamilie
Hoogte: 0.15- 0.45
Bloeitijd: juni- juli