Kruidenrijk inzaaien bij Pieter de Jong

Voor volgend jaar heeft het collectief Rijn & Gouwe Wiericke een verbeterplan voor de weidevogels geschreven. Om daar in het voorjaar al gebruik van te maken, heeft Pieter de Jong alvast besloten om in oktober een perceel van anderhalve hectare door te zaaien met kruidenrijk graszaad. Dit graszaad staat ook wel bekend als "gruttomengsel"  Goede actie van PieterVindt leuk'

de foto's zijn van Cees v.d. Starre en mogen gebruikt worden met vermelding van zijn naam. Cees zal de ontwikkelingen op dit perceel volgen