27. okt, 2016

LEADER Polders met Waarden gaat van start

 
 

 

 
 

Nieuwsbrief 1 - oktober 2016

LEADER Polders met Waarden gaat van start

 

Plattelandsondernemers en maatschappelijke organisaties met vernieuwde ideeën voor het platteland opgelet. Na een gedegen voorbereiding is per 1 september LEADER Polders met Waarden van start gegaan. De eerste periode waarin u LEADER subsidie kunt aanvragen is van 12 december 2016 tot en met 31 januari 2017.
 
In deze nieuwsbrief leest u meer over de thema’s waar het in deze LEADER periode om draait, en verder stellen de Plaatselijke Groep en de LEADER coördinator zich aan u voor.

 

 

Inhoud Nieuwsbrief

 

Wat is LEADER?
Heeft u een projectidee?
Vraag LEADER subsidie aan!
Plaatselijk Groep stelt zich voor
LEADER coördinator aan de slag
Meer informatie?

Aanmelden of afmelden Nieuwsbrief

 

 

Wat is LEADER?

Europa investeert in zijn platteland

 

LEADER Polders met Waarden is een Europees subsidieprogramma dat u helpt om nieuwe projecten op het platteland van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Gouwe-Wiericke en Krimpenerwaard te realiseren. Het gaat om innovatieve projecten van ondernemers en maatschappelijke organisaties met duurzaamheid of relatie stad-land als thema. Samenwerking en kennisontwikkeling zijn belangrijk bij alle projecten.

 

 

Heeft u een projectidee?

Het platteland vernieuwt de stad lonkt

 

Polders met Waarden is traditioneel een agrarisch gebied waar al decennia lang melkveehouderij de pijler is onder de economische bedrijvigheid en drager is van het landschap. De ontwikkeling van de wereldeconomie, schaalvergroting en de digitale wereld, vormen voor het platteland niet alleen een uitdaging, maar bieden ook kansen. Er zijn daarom nu nieuwe initiatieven van creatieve bewoners, ondernemers en organisaties nodig die een voorbeeld zijn. Duurzame, innovatieve ideeën waarbij stad en platteland partners worden.
 
Thema Stad en land
Binnen dit thema kunt u subsidie aanvragen voor projecten die gaan over het vraag-gestuurd aanbieden van producten, diensten en concepten van het platteland aan de stad. Daarbij kan het gaan om verkoop van voedsel direct aan consument of nieuwe recreatieve mogelijkheden gericht op beleving. Het kan ook gaan om projecten met gezondheid of slow-medicine als thema.
 
Thema Duurzaam
Projectideeën voor een groene economie, circulaire economie, biobased economie en duurzame energie vallen allemaal binnen het thema duurzaamheid. U kunt subsidie aanvragen voor innovatieve projecten gericht op het anders omgaan met bijvoorbeeld grondstoffen, afval, energie, water en ruimte.

 

 

Vraag LEADER subsidie aan!

LEADER Polders met Waarden investeert 6 miljoen euro

 

De eerste initiatiefnemers hebben inmiddels contact gezocht met de Plaatselijke Groep LEADER Polders met Waarden om te informeren of hun idee binnen de LEADER thema’s past. Heeft u ook een idee? Of kent u ondernemers of organisaties met goede ideeën? De Plaatselijke Groep is op zoek naar projecten en ideeën. Alle ingediende projecten worden door de Plaatselijke Groep beoordeeld op basis van de Lokale Ontwikkeling Strategie en voorzien van een advies aan de provincie Zuid-Holland. De provincie neemt uiteindelijk het besluit over het toekennen van de LEADER subsidie.
 
De eerste periode waarin u LEADER subsidie kunt aanvragen is van 12 december 2016 tot en met 31 januari 2017. De subsidie van de overheid (EU, provincie en gemeente) is maximaal 40%. Dat betekent dat u 60% van de kosten van het project zelf moet financieren. In de jaren 2017 tot en met 2020, zijn er steeds twee openstellingen per jaar. In totaal wordt er in deze LEADER periode 6 miljoen euro geïnvesteerd in het gebied Polders met Waarden.

 

 

Plaatselijke Groep stelt zich voor

 

De Plaatselijke Groep LEADER Polders met Waarden gaat niet alleen actief op zoek naar projecten. Ze delen ook kennis en verbinden initiatieven. De groep bestaat uit acht leden die ieder een eigen regio, een eigen netwerk en een eigen vakgebied vertegenwoordigen. Voorzitter van de Plaatselijke Groep is Bart Crouwers. “De Plaatselijke Groep bestaat uit een club door de wol geverfde plattelandsmensen en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld. Na jaren van voorbereiding kunnen we eindelijk aan de slag met een nieuwe LEADER periode vol stimulering van de plattelandseconomie en vernieuwing.”

 

 

 

V.l.n.r.: Martijn Plomp (LEADER coördinator), Esther van der Bor, Tanja Kool, Bart Crouwers (voorzitter), Bart Budding, Yvonne Oostdam, Kobie van de Visch, Werner ten Kate en Jaap Schep (niet op de foto).

 

 

LEADER coördinator aan de slag

 

De Plaatselijke Groep LEADER Polders met Waarden gaat niet alleen actief op zoek naar projecten. Ze delen ook kennis en verbinden initiatieven. De groep bestaat uit acht leden die ieder een eigen regio, een eigen netwerk en een eigen vakgebied vertegenwoordigen. Voorzitter van de Plaatselijke Groep is Bart Crouwers. “De Plaatselijke Groep bestaat uit een club door de wol geverfde plattelandsmensen en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld. Na jaren van voorbereiding kunnen we eindelijk aan de slag met een nieuwe LEADER periode vol stimulering van de plattelandseconomie en vernieuwing.”

 

 

Meer informatie

 

Heeft u een idee voor een project? Wilt u meer informatie over het subsidieprogramma LEADER Polders met Waarden? Neem contact op met de LEADER coördinator Martijn Plomp, 06-20854456 of martijn@praktijk-platteland.nl. Of kijk voor meer informatie op de website: www.poldersmetwaarden.nl.

 

 

Aanmelden of afmelden Nieuwsbrief

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich in eerdere LEADER periodes heeft aangemeld als belangstellende voor plattelandsontwikkeling en LEADER. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen stuur dan een e-mail naar martijn@praktijk-platteland.nl.
 
Weet u iemand die de nieuwsbrief ook wil ontvangen? Aanmelden voor de nieuwsbrief kan eveneens via martijn@praktijk-platteland.nl of stuur deze nieuwsbrief door naar de contactpersonen.

 
 

 

Colofon


Nieuwsbrief 1 – oktober 2016

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Plaatselijke Groep LEADER Polders met Waarden. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich in eerdere LEADER periodes heeft aangemeld als belangstellende voor plattelandsontwikkeling en LEADER. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen stuur dan een e-mail naar info@praktijk-platteland.nl.

Foto PG: Studio Verheij, Noordeloos
Tekst: Praktijk voor Plattelandsontwikkeling, Bodegraven
 
Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding.  Plaatselijke Groep en Praktijk voor Plattelandsontwikkeling aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden.

Praktijk voor Plattelandsontwikkeling, Watersnip 29, 2411 MA, Bodegraven, 0172-741042, 06-20854456, info@praktijk-platteland.nl