4. jun, 2015

Helden van de natuur

Beste vertegenwoordigers van de agrarische natuurverenigingen in en rond Alphen aan den Rijn,

 Wellicht heeft u al eerder gehoord van het programma Groen doet goed. Kort gezegd heeft dit programma tot doel om de jeugd van 4-12 jaar vaker in de groene gebieden aan de rand en buiten de kernen van Alphen te laten spelen. Zodat zij kunnen ervaren hoe leuk het is in het groen, Hoe belangrijk het groen is en ook wat er allemaal te ontdekken valt.

In de bijlage een document waar het programma verder in uitgewerkt staat. 

Basis van het programma is een 50 dingenlijst met activiteiten die je voor je 12 e jaar moet doen in het groen. Denk daarbij aan kriebelbeestjes zoeken, een koe aaien, slootje springen, vogels kijken, in een boomklimmen, bramen zoeken etc.

Heel veel kinderen uit verstedelijkte gebieden hebben daarnaast geen idee van wat er op een boerenerf te zien en te beleven valt.

 

Zoals u kunt lezen in de bijlage laten wij vanuit het programma alle basisschoolleerlingen een dagdeel op excursie gaan naar een aantal locaties in onze omgeving. Daarbij kunt u denken aan Bentwoud, Nieuwkoopse plassen, Zegerslootgebied, jeu de boer, proeftuin van Holland, polder Aarlanderveen, Kaasboerderij Lena’s Hoeve, met Hoogheemraadschap op excursie etc.

 Echter er zijn niet zoveel plekken waar kinderen (samen met hun ouders) zelf naar toe kunnen gaan. Gewoon om eens te kijken hoe het gaat op een boerderij en om eens over een sloot te springen.

Graag komen wij in contact met agrariërs die het niet erg vinden om hun erf daar voor open te stellen. Daarbij hoeft niet gedacht te worden aan honderden kinderen die op woensdagmiddag de boerderij komen veroveren, maar meer druppelsgewijs bij mooi weer. Vaak zullen de kinderen in deze leeftijdscategorie ook ouders nodig hebben om naar de locaties toe te gaan. 

Mijn vraag aan u is, wilt u bij uw leden polsen wie het erf en een stukje land hiervoor wil openstellen. Bijvoorbeeld gekoppeld aan een bestaande boerenlandroute. En zijn er leden die misschien een keer willen meewerken aan een themadag. Dat we 1 of 2 dagen in het jaar kiezen waarop kinderen op bepaalde plekken terecht kunnen. Dan zal er waarschijnlijk wel wat meer aanloop zijn, maar dan is het geconcentreerd op 1-2 momenten. Ook kunnen we wellicht werken met (gratis) inschrijvingen, zodat het om beperkte groepen gaat. Bijvoorbeeld dat 20 kinderen mogen komen kijken bij het melken, of wat weidevogelbeheer inhoudt. Mogelijkheden genoeg. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat we een kaart maken die op de website www.heldenvandenatuur.nl komt te staan waar alle locaties op aangegeven zijn waar kinderen (vrij) naar toe kunnen.

Op deze website kunt u ook meer informatie vinden over het programma. 

Tot slot wil ik ook wijzen op de mogelijkheid om op de Kids in het groen agenda activiteiten op te nemen. Als u als vereniging of uw leden activiteiten organiseren dan kunt u deze op onze agenda laten opnemen. Deze agenda staat ook op de website. Gegevens die daarvoor aangeleverd moeten worden, zijn: datum, tijd, locatie, korte beschrijving van de activiteit, kleine foto ter inspiratie.

Deze gegevens kunnen aangemeld worden bij de bheerder van de website Reclamebureau De Groep: hans@degroep.nl of bij mij Anke van der Leek-Krieger AKrieger@Alphenaandenrijn.nl

 

Ik hoop dat een aantal van uw leden medewerking wil verlenen om de kinderen zoveel mogelijk van ons Groene Hart te kunnen laten zien, beleven en leren!

Als u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen, kunt u mij altijd even benaderen.

 

Met vriendelijke groet,

Anke van der Leek – Krieger

projectleider