25. mrt, 2015

Weidevogelseizoen 2015

De eerste kievitseieren zijn  op het bedrijf van Marcel van Leeuwen gevonden door Gerard Zonneveld. Dinsdagmorgen 17 maart kregen we het telefoontje over de nestvondst.

Jeffrey de Vries had wel een heel bijzonder ei  gevonden op het land van Floor van Dolder. ( zie de foto bij dit stukje)