21. feb, 2015

VOORAANKONDIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 17 maart 2015

Stichting Gebiedscoördinatie Gouwe Wiericke: correspondentieadres Meije 3, 2411 PG Bodegraven. tel: 0172-685459, info@gouwewiericke.nl, www.gouwewiericke.nl.
KvK 24474616 Bankrekeningnummer; NL45 KNAB 0206545754


VOORAANKONDIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING

Op 17 maart 2015 in de Brug in Reeuwijk 

ANV Weide & Waterpracht, de Parmey en Lange Ruige Weide houden op deze avond hun afzonderlijke algemene ledenvergadering in De Brug.
Aanvang 20.00 uur.
In deze vergaderingen worden de huishoudelijke zaken per ANV besproken. Daarna, om 21.15 uur komen de drie ANV’s bij elkaar in de Wierickezaal. Er zal dan een toelichting gegeven worden op het nieuwe stelsel voor het agrarische natuurbeheer wat in 2016 van start zal gaan als vervanging van het huidige SNL stelsel.
Deze uitnodiging is een vooraankondiging. Meer informatie over de algemene ledenvergadering ontvangt u via de post of mail.


Wij hopen u allen te verwelkomen op 17 maart 2015.
Namens de drie ANV’s
Fien Verbij ( ANV Weide & Waterpracht)