29. sep, 2014

Verslag inzaaien bij dhr. J. Vermeulen..in gang gezet door Cees v.d. Starre

 

 

 

                                                      BLOEMRIJKE WEIDE.

 

              Project Bloemrijke weide: Grasland inzaaien met kruidenrijke zaden.

 

Inleiding.

Al heel wat jaren doen we aan weidevogelbescherming bij de Hr Vermeulen op  zijn  land. Dat doe ik samen met de zus van de eigenaar. Het is een kleinschalig boerenbedrijf, hij maait deze percelen meestal laat (half juni) wat gunstig is voor de  pullen. De meeste nesten zijn te vinden op slechts 2,4 hectare . Er zijn waarschijnlijk maar weinig percelen in Nederland waar zoveel nesten op te vinden zijn. In 2013 hadden we 40 nesten op dit perceel.

Maar aan deze mooie situatie zou wel eens een einde kunnen komen. Zijn naaste buurman heeft al jaren lang mais op zijn perceel staan. Maar daar stopte hij mee en het werd grasland. Op dat perceel bevonden zich heel veel nesten wel 80 stuks. Deze twee gebiedjes versterkte elkaar, zo bleven de aantallen goed overeind.

En zoals gezegd op het nieuwe grasland bleven er nog maar 20 nesten over, dat was ook het gevolg voor onze aantallen, dus ook op ons perceel  8 nesten minder…Jammer.

 

 

                                                                          Verrassing.

Om een poging te doen de achteruitgang te stoppen heb ik overleg met de Hr Vermeulen gehad, en gevraagd of hij het goed vond om een perceel met kruidenrijke zaden te mogen inzaaien. Hopelijk blijven dan de weidevogels langer in buurt als de kruiden in bloei staan, deze kruidensoorten trekken veel insecten aan.

Tot mijn verrassing vond hij het prima en was gelijk heel enthousiast en bood zelfs meer percelen aan dan dat ik kon uitvoeren. Eerst maar wat ervaring opdoen.

Een zak vol met een gemengde kruidenrijke zaden.

Dan komt er een heel proces op gang, geld, daar draait het altijd om in het leven, dus ook bij dit project.

Subsidie aangevraagd bij het IJsvogelfonds van Vogelbescherming Nederland , daar waren ze gelijk voor.  Ze zijn zelf ook bezig met een groot project Red de weide om 200.000 hectare grasland in te richten voor de weidevogel.

Via Agr Natuur vereniging  Weide en waterpracht uit Reeuwijk  subsidie aangevraagd bij stichting Groen en Doen en daar werd ook positief op gereageerd.

Dus konden we aan de slag.

 Dit is het perceel waar de kruidenzaden terecht komen.

Bij gebrek aan kennis mijnerzijds, vroeg ik me af of het zinvol was om met dit project te starten, dus heb ik eerst een specialistisch  natuurzaden firma benaderd.

Firma Biodivers heeft mij advies gegeven over de structuur van de grond, waterkwaliteit en de soorten zaden die we konden gaan gebruiken en wat de beste zaaitijd is en hoe je moet zaaien.

Niets lijkt dan simpel meer, gewoon wat zaad strooien, dat kun je wel vergeten, weer wat geleerd.

 

Maaien,schudden en ophalen.

Het grasland gereed maken voor het inzaaien.

 

 

 

Kruidenzaden.

Om een samenstelling van zaden te maken  is niet eenvoudig, er is nogal wat zout kwelwater in deze polder dus daar moet de samenstelling van de zaden op worden aangepast.

De samenstelling:

Reukgras, Beemdlangbloem, roodzwenk, margriet, knoopkruid, 2-rijige zegge, grote ratelaar, kruipende boterbloem,gewone hoornbloem, wilde bertram, smalle rolklaver, moerasbeemd, vogelwikke, pinksterbloem, echte koekoeksbloem, rode klaver, kleine klaver en kleine ratelaar.

 

 

 

 

 

Groot materiaal, achter de trekker een zogenaamde door zaaimachine.

Het storten van het zadenkruidenmengsel in de verdeelbalk.

De instelling voor de hoeveelheden zaad.                      Zaad een beetje verdelen.

Scherpe ronddraaiende schijfmessen.

Deze messen maken een gleuf in de grond van een paar cm diep waarin het zaad komt liggen. Het zogenaamde doorzaaien…… waarschijnlijk een Reeuwijkse term…….

Het is zo ver, doorzaaien maar!

Wetenswaardigheden over de regenworm.

Misschien denkt U dat we de weidevogelstand kunnen redden met alleen maar bloemen dan heeft u het mis.Voedsel in de vorm van wormen en veel ander bodemleven is een onmisbare factor van belang. En natuurlijk het water. Maar eerst de wormen.

Er is veel onderzoek naar gedaan hoe het bodemleven in elkaar zit. In onze Reeuwijkse polders is het natuurlijk een beetje zuur door het veen,daar zouden minder wormen kunnen zitten, maar dat is ook weer afhankelijk van de plek.

Als het een beetje wil  heb je wel 450 wormen op 1 m2. Dat betekent dat er wel in 1 hectare  30.000 kg wormen in de grond vertoeven (cijfers van een onderzoek ) Ook is het wel leuk om te weten hoeveel grond de wormen per jaar verzetten, dat is wel 80 ton. De wormen houden de grond op die manier mooi luchtig. Wat ook goed is voor het gras.

 

Controle door de Hr Vermeulen.

Op deze foto is goed te zien  hoe de sleuven in de grasmat liggen waar het zaad in komt.

 

Vervolg regenwormen.

Eigenlijk zouden de weidevogels in de nacht moet gaan eten want dan komen de wormen boven het oppervlak om te vreten en te paren. De hongerige wormen komen dan mest eten. Dus mest is heel belangrijk voor de wormen, er zijn in Nederland 22 soorten wormen waar van de regenworm de bekendste is.

Wormen die van de ruige mest leven zijn kwalitatief -lees vetter- beter dan de drijfmestwormen. Drijfmest lijkt dus op fastfood: snel op te nemen maar je bent het ook zo weer kwijt. Op ruige mest kunnen de wormen langer teren. Dus beter voedsel voor de weidevogel.

Ook wanneer  je gaat mesten heeft invloed op de wormen(tijd van het jaar) , het is allemaal niet zo simpel als het lijkt, er is blijvend onderzoek voor nodig hoe het allemaal precies werkt.

Beetje reclame voor de firma van Leeuwen.                    Opnieuw instellen

Deze firma heeft ons ook goed geholpen,

tegen een vriendelijke prijs.(incl btw)

 

Water.

Om het plaatje helemaal rond te krijgen voor een goed weidevogelbroedgebied zou de waterstand in de sloten ook omhoog moeten. Maar ook dat ligt niet simpel veel landerijen in Reeuwijk liggen al net boven water.

De boer kan dan niet het gras van zijn land halen omdat  zijn machines steeds zwaarder worden, en dan zakken ze weg in het veen. Het blijft een moeilijke discussie voor natuurbeschermers en boeren hoe dit het best is in te vullen.

Moeizaam…………….

Op 10 juni hebben we het ingezaaid, net na een regenbui, dat was gunstig, maar helaas, daarna hebben we niet veel regen gehad. De grond was kurkdroog de zaden zijn nauwelijks of niet gekiemd. Het heeft 1 dag goed geregend maar de grond was zo droog dat het ook zo weer was verdampt.

Hopelijk komt het nog goed, op 17 juli ben ik nog even gaan kijken, hier en daar een mini plantje gezien maar dat was het ook wel. We houden moed op veel regen…….

Wordt vervolgd…..