11. nov, 2013

Nieuw: app om nesten van weide- en akkervogels te sparen

Sinds 21 oktober is de gratis app ‘Signalering vogelnesten’ beschikbaar (Apple en Android). De app helpt boeren en loonwerkers om tijdens hun werkzaamheden op het land vogelnesten te sparen. Half oktober hadden dertig Texelse boeren en belangstellenden in De Waal de primeur: zij maakten als eersten kennis met deze app voor tablet of smartphone. In het voorjaar zijn er veel nesten van scholeksters, grutto’s en andere weide- en akkervogels in het weiland en bouwland. Vrijwilligers helpen boeren bij de markering van nesten door middel van stokken. Vanuit de trekker vallen deze stokken niet altijd goed op. Met de app is wel precies te zien waar nesten liggen. In het voorjaar van 2014 zal de app ‘Signalering vogelnesten’ voor het eerst worden ingezet. 

Exacte nestlocatie bekend

Als een loonwerker of boer een nest nadert, krijgt hij met de app ‘Signalering vogelnesten’ een signaal op zijn smartphone of tablet en kan hij met zijn machine uitwijken zodat het nest behouden blijft. De app haalt de locatiegegevens van nesten uit de database van Landschapsbeheer Nederland. Vrijwilligers en boeren vullen deze database met de juiste GPS-coördinaten. De app toont op een kaart de exacte nestlocatie. Vandaar dat u ingelogd dient te zijn met uw wachtwoord van de database weidevogelbescherming. De slimme toepassing bevordert de samenwerking tussen vrijwilligers, boeren en loonwerkers om het Agrarisch Natuurbeheer nog beter uit te voeren.

 

Leren werken met de app

Landschap Noord-Holland organiseert, als eerste regionale organisatie, komend voorjaar de instructies voor boeren en vrijwilligers op Startavonden en in cursussen, om met dit hulpmiddel nestverliezen bij agrarische werkzaamheden tot een minimum te beperken. Dit zal bij andere organisaties en ANV’s ook worden georganiseerd. Tevens is er een film gemaakt over de werking van de app.  Deze film is te vinden op YOU TUBE: http://www.youtube.com/watch?v=EMA3RCJ0ZS0

 

Ontwikkeling app

Het Texelse Kleine Praktijknetwerk van M. Smit nam het initiatief voor de ontwikkeling van deze app. Kleine Praktijknetwerken worden gesteund  door het Ministerie van Economische Zaken en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Europa investeert in zijn platteland.