Laatste nieuwtjes Weide & Waterpracht.

13. feb, 2018

 

OPNIEUW INZAAIEN MET KRUIDENRIJKE ZADEN IN REEUWIJK (2017)

 

                                                                                          

 

 

                                       OPNIEUW INZAAIEN MET KRUIDENRIJKE ZADEN IN REEUWIJK (2017)

 

 

Kruidenrijk zaad.

U zult wel denken alweer  een stukje over inzaaien…… en dat klopt. Ik had mijn hoop uitgesproken na het inzaaien bij de Hr Reuling in 2017 om nog een veel groter stuk te mogen inzaaien. Mijn gedachten gingen toen uit naar 10.000 m2, maar ja welke  melkveehouder stemt daar bij in.

Toch is er een melkveehouder bereidt om zo’n  groot stuk land te laten inzaaien, het is zelf groter 14.000 m2. U begrijp dat ik daar erg blij mee bent. Het vierde perceel oprij en als het goed is komt er dit jaar 2018 een vijfde perceel bij, daar worden zo is de verwachting, stroken ingezaaid.

 

Trekker met zaaimachine.

Even de zaaimachine bekijken en dan aan de slag, de doos met zaad staat al klaar op de zaaimachine. De melkveehouder die toestemming gaf om het perceel in te zaaien is de Heer P. de Jong in de blauwe overall.(ander man op de foto is de loonwerker, naam mij niet bekent )  Het inzaai project is financieel gerealiseerd door het agrarische collectief Rijn & Gouwe Wiericke.

Overleg.

Even overleggen hoe dicht er ingezaaid gaat worden en daarna de machine instellen.

Insecten.

Waarom is het zo belangrijk dat er percelen ingezaaid gaan worden met kruidenrijke zaden! Zoals U ongetwijfeld in elke krant en tv programma hebt gelezen of gehoord, dat de insecten met 70- 75 procent is afgenomen. Insecten, onontbeerlijk voor mens en dier al lijkt het niet zo in onze samenleving.

Al jaren geleden zag ik bij weidevogel controles in Oukoop in Reeuwijk,  lopende door het hoge gras, dat er bijna geen  insecten meer te zien waren, helaas is dat nu bevestigd. Dit is nu juist waarom het allemaal draait, geen insecten en minder bodemleven dus geen jonge weidevogels. Jonge pullen hebben geen eten en sterven de hogerdood.

Bodemleven.

Het bodemleven waar de oudervogels o.a. van leven zoals rode wormen en grijze wormen en emelten (emelt wordt later de langpootmug) is door te veel mest er ook niet beter op geworden.(overigens, de grijze worm kan goed tegen drijfmest, deze zit ook dieper in de grond ) Ook de sporenelementen samenstelling  wordt er niet beter op.

Heb je veel mollen in je tuin en in het land dan weet je dat er genoeg voedsel in de grond zit……Dus moet je misschien wel blij zijn met mollen….. ik ben bang dat de meeste mensen er niet op zitten te wachten……..

Dat er een flinke slag gemaakt moet worden om dit allemaal weer te herstellen is inmiddels wel duidelijk, zelf LTO heeft voorstellen gedaan om kruidenrijke zaden te gaan gebruiken, een trendbreuk!

Hoe meer bloemen in de wei hoe meer insecten en betere overlevingskansen voor de jonge pullen.(Denk ook nog even aan de bijen.)

 

Zaad in de voorraad bak.

Deze melkveehouder ziet het helemaal zitten met dit project en heeft nog diverse andere weidevogel maatregelen getroffen op zijn bedrijf, het is natuurlijk niet zo, even inzaaien en klaar. Er moet aan diverse voorwaarden voldaan worden, geen vee in het land,uitgestelde maai datum 15 juni of 1 juli en er moet ruige mest op het land worden uitgestrooid en deze afspraken gelden voor 4 jaar. Gelukkig is er een betalings-regeling voor verminderde opbrengst.

 

Even controleren.

Start inzaaien.

De machine maakt sleuven in de grond en daar wordt het zaad gelijkertijd ingebracht. En daarna wordt het met zware rollen weer aangedrukt.

 

 

 

Patroon.

Zo kunt u goed het patroon zien achter de trekker.

 

Waarom zijn de kruiden mengsels goed voor de bodem en dieren.

Kruiden zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Het is goed voor de koeien en ook voor vele andere dieren. Daarnaast heeft het een positief effect op de bodem. De mengsels zorgen voor een betere verwerking van emissies. Veenbodems scheiden stoffen af die het broeikas effect versterken en bij een bredere biodiversiteit wordt dit proces geremd. Door het bodemleven extra te stimuleren is het beste om ruige mest op het land brengen. Helaas is er tegenwoordig niet veel ruige mest meer, dat kan nog wel eens een probleempje worden….

Koeien.

Kruiden zijn gezonder voor koeien. Voor een koe is het belangrijk om gevarieerd te eten. Het dier wordt er gezonder van en het helpt tegen ziekten en infecties. De koeien kunnen langer leven en worden minder snel uit de productie gehaald.

In de Krimpenerwaard wordt nu(2018) een proef gedaan door 5 veehouders met kruidenmengsels.

 

 

Ruige mest.

Op dit stuk land werd al langere tijd ruige mest gestrooid.Voor diverse zaden geldt, dat het beter is dat er niet zo zwaar bemest wordt.

                                                           Alleen voor de wormenliefhebber.          

Onderzoek heeft uitgewezen (Jeroen Onrust, Promovendus) dat wormen in geschikte grond die niet te zuur is  massaal aanwezig kunnen zijn. Tot wel 450 stuks per vierkante meter, op 1 hectare zou je wel dertig ton pieren kunnen oogsten. Deze beestjes verwerken dan wel tachtig ton aarde. Dus om de grondkwaliteit op peil te houden moet je zuinig zijn op de wormen.

Overigens: deze onderzoeker heeft zijn onderzoek altijd in de nacht uitgevoerd in de weilanden op een plat karretje.

 

Opmerkelijk. Na onderzoek is gebleken dat de nacht jagende weidevogel niet op kwantiteit maar op kwaliteit let. Een hoge biomassa aan wormen is interessanter dan een groter aantal. Op dit moment lijkt een belangrijke conclusie dat koeien, hun mes, het gas en de regenwormen een heel specifiek samenhangend gesloten en een zelf versterkend systeem vormen.

Maar het allerbelangrijkste is, een hongerige worm komt aan de oppervlakte om mest te eten.De beschikbaarheid van de wormen is dus te beïnvloeden door eerder of later te bemesten.Dat wil zeggen drie van de zes wormensoorten de andere drie blijven beneden. Met andere woorden, om een gespreid bedje voor de weidevogels te creëren zou op tijd bemesten een grootte plus zijn voor de voedselvoorziening van de weidevogel. Maar dat vergt wel veel uitzoekwerk en het weer werkt ook niet altijd mee…

Kwaliteit.

Wormen die van ruige mest leven zijn kwalitatief beter, ze zijn vetter dan drijfmest wormen.Drijfmest lijkt dus fastfood,snel op te nemen maar je bent het ook zo weer kwijt. Op ruige mest kunnen kunnen wormen langer teren. Daarom zoeken kieviten in de nachts naar vetten happen. Biologisch heeft dus een streepje voor op de fastfood. Overigens…… wormen komen alleen in de nacht naar boven.

 

 

Dit is een zeer beknopte samenvatting, het hele verhaal is te lezen in het blad Vogels van Vogelbescherming Nederland.

Op deze foto kunt U goed zien hoe de zaden in gleufsporen liggen.

 12 dagen verder.

Het weer zat mee, het was tenslotte al half oktober toen er gezaaid werd, op deze foto kunt u goed zien dat de plantjes al goed opkomen en dat is wel snel te noemen na 12 dagen.

 

 22 dagen later.

Op deze foto is te zien dat er diverse soorten planten zijn opgekomen. Nu nog even een tijdje goed weer om de wortels de tijd te geven door te groeien voordat de winter er aankomt.

We zien natuurlijk met spanning uit naar het voorjaar hoe het zal ontwikkelen, het blijft natuurlijk natuur!

 

 Zaadsamenstelling.

De  samenstelling:

Reukgras, Beemdlangbloem, roodzwenk, margriet, knoopkruid, grote ratelaar, kruipende boterbloem,

gewone hoornbloem, wilde bertram , smalle rolklaver, moerasbeemd, vogelwikke, pinksterbloem, echte koekoeksbloem,

rode klaver, kleine klaver en kleine ratelaar. Veldlathyrus, moerasspirea,valeriaan ,scherpeboterbloem, Koninginnekruid/ leverkruid en de gewone margriet.

 

Groet Cees.

18. nov, 2017

De gouden Grutto.

 

DE GOUDEN GRUTTO.

 

 

Bij deze aflevering gaat het vooral over een melkbedrijf  in Reeuwijk dat zich al jaar en dag heeft ingezet om  natuurwaarde op zijn bedrijf te verbeteren .Maar eigenlijk is het een manier van leven bij dit bedrijf om zo uiting te geven hoe je met de natuur omgaat.

 

 

 Inleiding.

De agrarische vereniging Weide en Waterpracht heeft een prijs uitgereikt aan 1 van haar leden binnen de vereniging die zich het meest verdienstelijk heeft gemaakt voor agrarische natuur en daarbij een voorbeeld functie heeft. Deze prijs is terecht aan dit bedrijf gegeven, hij voldoet aan alle gestelde voorwaarden die de natuurwaarde versterkt.

Deze prijs de Gouden Grutto is weliswaar niet van goud maar wel van brons, maar dat doet niets af aan de waarde van deze prijs. Deze bronzen grutto had natuurlijk wel in goud gespoten kunnen worden maar dat zou de kunstenares Helene Steenhof niet op prijs stellen……….Maar de kwalificatie van de naam Gouden Grutto zegt al genoeg.

De prijswinnaar is de Heer H.Hoogeveen, hij heeft een kleinschalig melkbedrijf in Reeuwijk en heeft daarnaast nog schapen. Door  veel rekening te houden met de natuur tijdens zijn werkzaamheden oa met de  flora en fauna en het waterbeheer, is dit bedrijf is een zeer goed voorbeeld hoe het ook anders kan.

 

 

De Gouden grutto.

De Gouden Grutto prijs op een hekpaaltje, deze plek kiest de grutto vaak uit als uitkijkpost als hij jongen heeft. Het beeldje heeft dezelfde

afmetingen als de grutto.

De heer H.Hoogeveen heeft de Gouden Grutto in ontvangst genomen van de Mevrouw F. Verbij (coördinator van Weide en waterpracht Reeuwijk.)

 

En wat maakt het bedrijf nu zo bijzonder aan maatregelen! Ik heb het even op een rijtje gezet.

 

1. Waterbeheer, sloten worden zeer regelmatig uitgebaggerd daardoor krijg je een goede visstand voor de zwarte sternen.

2. Een grote zwaluwen populatie in de stal, en bokpalen  (zie foto,s)

3. Een grote zwarte stern populatie.

Tijdens de broedperiode van de zwarte sterns wordt er aan beide zijde van de sloot waarin de vlotjes liggen 3 tot 5 meter niet gemaaid ter bescherming van de nesten.

4. Ringslangen hoop aangelegd.

5. Een perceel ingezaaid met kruidenrijke zaden.

6. Slootkantenbeheer, kilometers lang prachtige bloemrijke slootkanten.

7. Uitgestelde maai datum voor de weidevogels, de planten kunnen dan tot ontwikkeling komen (bloei) door deze verlate maai datum, en bloeiende planten trekken weer insecten aan die weer  voedsel zijn voor de weidevogel jongen, zwarte sternen en zwaluwen ect.

8. Aan de kopse kanten van enkele percelen is een kleine natuurontwikkeling aangelegd.

9. Steenuilenkast opgehangen.

10. Op diverse percelen wordt er ruige mest uitgestrooid voor de weidevogels, en verder wordt er wat lagere hoeveelheden concentraties drijfmest op de percelen gebracht.En is nagenoeg geen kunstmest gebruik.

11. Een periodiek beheer van bomen en bosjes op de de westkade.

12. Naast de stal een open ruige mest opslag wat veel insecten aantrekt.

13. Er zijn vele greppels in het land voor afwatering, de greppel heeft een dubbelfunctie om dat deze stuk lager ligt in het land kunnen de weidevogels aardig in dekking voedsel zoeken, de greppel is tevens een grootte voedselbron.

14. En heeft 1 koe per hec grasland. Wat onder de noemer valt van biologisch boeren.

Een heel verhaal, maar hoe ziet het er nu uit bij dit bedrijf, ik heb wat foto’s opgezocht.

 

 

Bokpalen.

Speciaal voor de boerenzwaluwen zijn er bokpalen geplaatst.

Zie aflevering: Hangplek voor de boerenzwaluwen wilt u meer weten hoe de bokpalen er gekomen zijn. Zie Natuur-natuurlijk.

Dit project is in 2016 gerealiseerd.

 

Draden.

In eerste instantie zaten er maar 4 zit draden maar door het grote succes zijn er nog 4 draden bijgeplaatst. In de stal zitten soms wel 60 nesten, reken maar uit hoeveel jongen er per jaar groot worden, ik geef U het antwoord……… ongeveer 560 jonge boerenzwaluwen zien daar het levenslicht. Dus een extra paar draden was geen luxe.

 

Boerenzwaluwnest.

Het is een prachtig gezicht in de stal met zoveel nesten en jongen, je moet beslist niet bij de ingang  van de stal gaan staan, anders moet je steeds duiken want ze vliegen je zo omver. Een prachtig gezicht.

 

Een schitterend plekje.

Een van de plekken waar de zwarte sternen vlotjes worden uitgelegd.

Vlotjes.

In diverse sloten worden er elk jaar vlotjes uitgelegd voor de Zwarte sternen, met groot succes. Dit jaar zijn er 33 nesten bezet geweest. Een groot aantal jongen zijn dit jaar vliegvlug geworden .

 

Vliegvlug.

Dit zijn een aantal vliegvlugge  jonge zwarte sternen. Ze moeten uiteraard nog zwart worden maar ze worden eerst helemaal wit en naar het voorjaar toe worden geleidelijk zwart, maar dat duurt nog even. Volgend jaar komen ze in een prachtig zwarte kleed binnen vliegen.

Ringslang.

 

In begin 2017 is er een ringslangen broedhoop gemaakt. Zie aflevering Ringslangen broedhoop.

Westkade.

Ringslang  op de Westkade.

Omgeploegd.

Drie  jaar geleden is er een  stuk land omgeploegd en ingezaaid met kruidenrijke zaden, wat tot een  zeer goed resultaat heeft geleid.

Goed gelukt.

De meeste zaden zijn opgekomen, het was een prachtige gezicht, meer insecten, daar was het om te doen en dat doel is ruimschoots gehaald.

Het zelfde perceel.

En nog een foto van het ingezaaide perceel, het zou mooi zijn als er in de omgeving nog veel meer van dit soort percelen worden ingezaaid.

Er zijn inmiddels  al bij 5 melkbedrijven dit soort acties uit gevoerd.Hopelijk volgen er meer.

 Prachtige slootkanten.

En dan de slootkanten, mooier kun je het niet maken, enkele kilometers aan slootkanten zien er zo uit. Een genot om daar langs te lopen.

Opgeknapt.

Deze oever was sterk afgekalfd en door de nodige ingrepen met oeverbescherming en aanplant is het een weer mooie oever geworden.

 

Deze steenuilenkast is helaas nog niet bezet, wel zit er af en toe een uil onder het afdak, afwachten maar.

 Blaarkop.

Deze boer is langzaam aan het overschakelen naar een ander soort koe, de blaarkop. Deze koe heeft veel voordelen ,hij weegt een stuk minder is tevreden met sober voedsel, eet minder, dus minder mest. Hij kalft makkelijk af. Het is een sterke koe en hij is nauwelijks ziek.

Hier eet de koe de nageboorte op, dat zie je niet of nauwelijks meer, het is een natuurlijk proces. Deze blaarkop geeft wel iets minder melk, dat dan wel weer!

Als laatste een prachtig koppel schapen.

Zoals U ziet de prijs is op de juiste boerderij terecht gekomen en nogmaals van harte gefeliciteerd.

 

Groet Cees

 

 

 

7. okt, 2017

Op 21 september heeft het bestuur vanANV Weide & Waterpracht de "Gouden Grutto" uitgereikt aan Hans Hoogeveen. Dit voor al zijn verdiensten wat betreft weide en erfvogels. Ook is er afgelopen winter een broedhoop gerealiseerd voor slangen.

27. okt, 2016
 
 

 

 
 

Nieuwsbrief 1 - oktober 2016

LEADER Polders met Waarden gaat van start

 

Plattelandsondernemers en maatschappelijke organisaties met vernieuwde ideeën voor het platteland opgelet. Na een gedegen voorbereiding is per 1 september LEADER Polders met Waarden van start gegaan. De eerste periode waarin u LEADER subsidie kunt aanvragen is van 12 december 2016 tot en met 31 januari 2017.
 
In deze nieuwsbrief leest u meer over de thema’s waar het in deze LEADER periode om draait, en verder stellen de Plaatselijke Groep en de LEADER coördinator zich aan u voor.

 

 

Inhoud Nieuwsbrief

 

Wat is LEADER?
Heeft u een projectidee?
Vraag LEADER subsidie aan!
Plaatselijk Groep stelt zich voor
LEADER coördinator aan de slag
Meer informatie?

Aanmelden of afmelden Nieuwsbrief

 

 

Wat is LEADER?

Europa investeert in zijn platteland

 

LEADER Polders met Waarden is een Europees subsidieprogramma dat u helpt om nieuwe projecten op het platteland van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Gouwe-Wiericke en Krimpenerwaard te realiseren. Het gaat om innovatieve projecten van ondernemers en maatschappelijke organisaties met duurzaamheid of relatie stad-land als thema. Samenwerking en kennisontwikkeling zijn belangrijk bij alle projecten.

 

 

Heeft u een projectidee?

Het platteland vernieuwt de stad lonkt

 

Polders met Waarden is traditioneel een agrarisch gebied waar al decennia lang melkveehouderij de pijler is onder de economische bedrijvigheid en drager is van het landschap. De ontwikkeling van de wereldeconomie, schaalvergroting en de digitale wereld, vormen voor het platteland niet alleen een uitdaging, maar bieden ook kansen. Er zijn daarom nu nieuwe initiatieven van creatieve bewoners, ondernemers en organisaties nodig die een voorbeeld zijn. Duurzame, innovatieve ideeën waarbij stad en platteland partners worden.
 
Thema Stad en land
Binnen dit thema kunt u subsidie aanvragen voor projecten die gaan over het vraag-gestuurd aanbieden van producten, diensten en concepten van het platteland aan de stad. Daarbij kan het gaan om verkoop van voedsel direct aan consument of nieuwe recreatieve mogelijkheden gericht op beleving. Het kan ook gaan om projecten met gezondheid of slow-medicine als thema.
 
Thema Duurzaam
Projectideeën voor een groene economie, circulaire economie, biobased economie en duurzame energie vallen allemaal binnen het thema duurzaamheid. U kunt subsidie aanvragen voor innovatieve projecten gericht op het anders omgaan met bijvoorbeeld grondstoffen, afval, energie, water en ruimte.

 

 

Vraag LEADER subsidie aan!

LEADER Polders met Waarden investeert 6 miljoen euro

 

De eerste initiatiefnemers hebben inmiddels contact gezocht met de Plaatselijke Groep LEADER Polders met Waarden om te informeren of hun idee binnen de LEADER thema’s past. Heeft u ook een idee? Of kent u ondernemers of organisaties met goede ideeën? De Plaatselijke Groep is op zoek naar projecten en ideeën. Alle ingediende projecten worden door de Plaatselijke Groep beoordeeld op basis van de Lokale Ontwikkeling Strategie en voorzien van een advies aan de provincie Zuid-Holland. De provincie neemt uiteindelijk het besluit over het toekennen van de LEADER subsidie.
 
De eerste periode waarin u LEADER subsidie kunt aanvragen is van 12 december 2016 tot en met 31 januari 2017. De subsidie van de overheid (EU, provincie en gemeente) is maximaal 40%. Dat betekent dat u 60% van de kosten van het project zelf moet financieren. In de jaren 2017 tot en met 2020, zijn er steeds twee openstellingen per jaar. In totaal wordt er in deze LEADER periode 6 miljoen euro geïnvesteerd in het gebied Polders met Waarden.

 

 

Plaatselijke Groep stelt zich voor

 

De Plaatselijke Groep LEADER Polders met Waarden gaat niet alleen actief op zoek naar projecten. Ze delen ook kennis en verbinden initiatieven. De groep bestaat uit acht leden die ieder een eigen regio, een eigen netwerk en een eigen vakgebied vertegenwoordigen. Voorzitter van de Plaatselijke Groep is Bart Crouwers. “De Plaatselijke Groep bestaat uit een club door de wol geverfde plattelandsmensen en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld. Na jaren van voorbereiding kunnen we eindelijk aan de slag met een nieuwe LEADER periode vol stimulering van de plattelandseconomie en vernieuwing.”

 

 

 

V.l.n.r.: Martijn Plomp (LEADER coördinator), Esther van der Bor, Tanja Kool, Bart Crouwers (voorzitter), Bart Budding, Yvonne Oostdam, Kobie van de Visch, Werner ten Kate en Jaap Schep (niet op de foto).

 

 

LEADER coördinator aan de slag

 

De Plaatselijke Groep LEADER Polders met Waarden gaat niet alleen actief op zoek naar projecten. Ze delen ook kennis en verbinden initiatieven. De groep bestaat uit acht leden die ieder een eigen regio, een eigen netwerk en een eigen vakgebied vertegenwoordigen. Voorzitter van de Plaatselijke Groep is Bart Crouwers. “De Plaatselijke Groep bestaat uit een club door de wol geverfde plattelandsmensen en vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld. Na jaren van voorbereiding kunnen we eindelijk aan de slag met een nieuwe LEADER periode vol stimulering van de plattelandseconomie en vernieuwing.”

 

 

Meer informatie

 

Heeft u een idee voor een project? Wilt u meer informatie over het subsidieprogramma LEADER Polders met Waarden? Neem contact op met de LEADER coördinator Martijn Plomp, 06-20854456 of martijn@praktijk-platteland.nl. Of kijk voor meer informatie op de website: www.poldersmetwaarden.nl.

 

 

Aanmelden of afmelden Nieuwsbrief

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich in eerdere LEADER periodes heeft aangemeld als belangstellende voor plattelandsontwikkeling en LEADER. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen stuur dan een e-mail naar martijn@praktijk-platteland.nl.
 
Weet u iemand die de nieuwsbrief ook wil ontvangen? Aanmelden voor de nieuwsbrief kan eveneens via martijn@praktijk-platteland.nl of stuur deze nieuwsbrief door naar de contactpersonen.

 
 

 

Colofon


Nieuwsbrief 1 – oktober 2016

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Plaatselijke Groep LEADER Polders met Waarden. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u zich in eerdere LEADER periodes heeft aangemeld als belangstellende voor plattelandsontwikkeling en LEADER. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen stuur dan een e-mail naar info@praktijk-platteland.nl.

Foto PG: Studio Verheij, Noordeloos
Tekst: Praktijk voor Plattelandsontwikkeling, Bodegraven
 
Overname van artikelen is toegestaan met bronvermelding.  Plaatselijke Groep en Praktijk voor Plattelandsontwikkeling aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onvolledigheden of onjuistheden.

Praktijk voor Plattelandsontwikkeling, Watersnip 29, 2411 MA, Bodegraven, 0172-741042, 06-20854456, info@praktijk-platteland.nl


   

4. apr, 2016

Ook voor ANV Weide & Waterpracht is het seizoen begonnen. op 15 maart vond Frans Snkikkers het eerste kievitsei in de polder Oude Wijk. De gebruiker van dit perceel is Ewout Verburg.

De nestcontroles zijn ook al begonnen. De eerste was op 31 maart bij Jan Vermeulen. Naast de nesten, kom je altijd nog wat moois tegen. Diep verscholen in het gras.

op 4 april vond Hans Boere het eerste grutto ei bij Willem van Oosterom aan de Oud-Bodegraafseweg.